Carret - 0,00 €

0

Avís Legal

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Citrus and Life, fa saber a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat en el qual s'incorporen les seves dades de caràcter personal, el titular és la societat mercantil VEVAV3X, S.L. Aquestes dades són facilitades pels usuaris de forma voluntària mitjançant els diferents formularis disposats a la nostra pàgina web: www.citrusandlife.com

Així mateix, els usuaris també autoritzen a Citrus and Life a informar-los sobre qualsevol novetat, promoció o publicitat que sigui del seu interès ia la gestió de les dades dels clients i de les tasques administratives derivades de la prestació de serveis. Aquestes dades no seran cedides ni comunicades a tercers en cap cas. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit (acompanyant fotocòpia del seu DNI) dirigit a: C/ Dels Franciscans nº2 7º i, 12500 Vinaròs (Castellón, ESPANYA), o bé enviant un correu electrònic indicant "BAIXA" a l'assumpte a: info@citrusandlife.com